LOGISTICKÉ SLUŽBY

vyznačujúce sa vysokou kvalitou

VIAC INFORMÁCIÍ

IMS CARGO SLOVAKIA

Váš silný partner

VIAC INFORMÁCIÍ

INTERMODÁLNA ŽELEZNIČNÁ
DOPRAVA

CESTNÁ
DOPRAVA

PREDAJ A PRENÁJOM
KONTAJNEROV

ZÁKAZNÍCKE ODDELENIE

+421 911 135 351

+421 911 366 682

O NÁS

IMS CARGO SLOVAKIA

Sme odborníkmi v oblasti logistiky, sme zohratý tím, pripravený pokrývať všetky Vaše potreby, podávať Vám presné informácie o pohybe Vašich zásielok, flexibilne reagovať na zmeny vyplývajúce z Vašich obchodných zámerov.

Ponúkame Vám rýchle riešenia vzniknutých problémov a vždy optimálne kombinácie rôznych spôsobov prepráv, a to tak, aby ste vždy maximalizovali svoj profit z podnikania a neustále sa viac a viac spoliehali na nás ako experta na prepravu.

VIAC INFORMÁCIÍ

PORADENSTVO

v oblasti logistiky a zasielateľstva
Scroll to Top
COPYRIGHT 2016 | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o.
VŠETKY PRÁVA | VYHRADENÉ